Vereniging

De R.F.V. Christiaanse-Taxateur is de fiscale studievereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op dit moment telt onze bloeiende vereniging ongeveer 900 leden, waarvan ongeveer de helft fiscaal economen en de andere helft fiscaal juristen. De vereniging wordt gekenmerkt door een groot aantal actieve leden en een hoge mate van professionaliteit.

De vereniging heeft een geschiedenis die 50 jaar teruggaat. Al in 1967 werd het Fiscaal Economisch Dispuut Taxateur opgericht als ondervereniging van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam. In 1981 is het dispuut afgescheiden en een zelfstandige vereniging geworden. Een vaak gemaakte fout omtrent de naam Taxateur is gelegen in haar betekenis. De betekenis is echter behoorlijk simpel, namelijk: ‘Tax at EUR’. In 1990 werd het Fiscaal Juridisch Dispuut ‘J.H. Christiaanse’ opgericht. In 1993 fuseerden beide disputen tot de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur.

De betekenis van Taxateur is helder, maar die van Christiaanse nog niet. Christiaanse heeft niks met het christendom te maken zoals dikwijls wordt verondersteld. Christiaanse was namelijk een hoffelijke hoogleraar belastingrecht uit Rotterdam, met Zeeuwse wortels. Niet alleen stond Dr. J.H. (Jan) Christiaanse (08-02-1932 t/m 2 oktober 1991) bekend als hoogleraar, maar ook zijn verdienste als afgevaardigde van het CDA in de Eerste Kamer is daarbij noemenswaardig.

Zoals reeds aan bod is gekomen is de fusie in 1993 een feit en legt de vereniging een brug tussen twee faculteiten: F.E.I bv en Capaciteitsgroep Fiscaal Recht. In de eerste paar jaar hadden de economen de overhand, maar tegenwoordig is de verhouding nagenoeg gelijk.

Vooral tijdens het jaarlijkse oud-besturendiner wordt de nostalgie opgehaald. Wil je meer weten over wie de oud-bestuurders waren, klik dan hier.

De fusie van de beide disputen: