Bestuur

v.l.n.r.: Sabine, Merijn, Jeroen, Rogier, Jany, Ruud

Voorzitter: Rogier van de Wal
Secretaris: Jeroen Klingens
Penningmeester: Jany Mastenbroek
Commissaris Extern: Merijn de Kruijf
Commissaris Intern: Ruud van Bommel
Commissaris Media: Sabine Kouwenhoven

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en ondersteunen van het bestuur, het vormgeven van lange termijn doelen en het onderhouden van contact met onder meer de universiteit, haar faculteiten en andere (fiscale) studieverenigingen. Daarnaast maakt de voorzitter deel uit van het bestuur van de alumnivereniging (Aanmerkelijk Belang) en het bestuur van Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten.

Mail:  voorzitter@christiaanse-taxateur.nl

 

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle informele activiteiten gedurende het jaar. De secretaris leidt de Activiteitencommissie en de Eerstejaarscommissie. Hiermee organiseert de secretaris activiteiten voor alle leden van de CT respectievelijk alle eerstejaarsleden van de CT. Daarnaast is de secretaris het eerste aanspreekpunt voor de leden, met name via de mail, en beheert hij de website.

Mail:  secretaris@christiaanse-taxateur.nl

 

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de vereniging, de skireis (Skireiscommissie) en het fiscaal congres (Congrescommissie). De penningmeester werkt samen met de Kascommissie.

Mail:  penningmeester@christiaanse-taxateur.nl

 

Commissaris Extern

De commissaris extern is verantwoordelijk voor de fiscale bedrijvendag (Bedrijvendagcommissie), het carrièretraject (Carrièretrajectcommissie) en de acquisitie voor de vereniging. De acquisitie doet de commissaris extern in de zomerperiode gezamenlijk met de voorzitter. Daarnaast onderhoudt de commissaris extern geheel het jaar het contact met de (potentiele) partners van de CT.

Mail:  commissarisextern@christiaanse-taxateur.nl

 

Commissaris Intern

De commissaris intern is verantwoordelijk voor het tax jurisprudence program (TJP-commissie), de studiereis (Studiereiscommissie) en de tentamentrainingen.

Mail:  commissarisintern@christiaanse-taxateur.nl

 

Commissaris Media

De commissaris media is verantwoordelijk voor alle mediakanalen van de CT. De Aanslag (Mediacommissie), de almanak (Almanakcommissie), onze Facebook-pagina, ons Instagram-account en onze LinkedIn-pagina. Daarnaast is de commissaris media verantwoordelijk voor het vastleggen van het gehele jaar middels foto’s die bij elke activiteit gemaakt worden en hierna op de website gepubliceerd worden.

Mail:  commissarismedia@christiaanse-taxateur.nl