Bestuur


v.l.n.r.: Anne, Bas, Stijn, Philip, Daan, Emma

Voorzitter: Philip Janus
Secretaris: Stijn Maas
Penningmeester: Daan Jongebloed
Commissaris Extern: Bas Steenvoorden
Commissaris Intern: Emma Gunnewijk
Commissaris Media: Anne Batelaan

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en ondersteunen van het bestuur, het vormgeven van lange termijn doelen en het onderhouden van contact met onder meer de universiteit, haar faculteiten en andere (fiscale) studieverenigingen. Daarnaast maakt de voorzitter deel uit van het bestuur van de alumnivereniging (Aanmerkelijk Belang) en het bestuur van Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten.
Mail:  voorzitter@christiaanse-taxateur.nl

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor alle informele activiteiten gedurende het jaar. De secretaris leidt de Activiteitencommissie en de Eerstejaarscommissie. Hiermee organiseert de secretaris activiteiten voor alle leden van de CT respectievelijk alle eerstejaarsleden van de CT. Daarnaast is de secretaris het eerste aanspreekpunt voor de leden, met name via de mail, en beheert hij de website.
Mail:  secretaris@christiaanse-taxateur.nl

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de vereniging, de skireis (Skireiscommissie) en het fiscaal congres (Congrescommissie). De penningmeester werkt samen met de Kascommissie.
Mail:  penningmeester@christiaanse-taxateur.nl

Commissaris Extern
De commissaris extern is verantwoordelijk voor de fiscale bedrijvendag (Bedrijvendagcommissie), het carrièretraject (Carrièretrajectcommissie) en de acquisitie voor de vereniging. De acquisitie doet de commissaris extern in de zomerperiode gezamenlijk met de voorzitter. Daarnaast onderhoudt de commissaris extern geheel het jaar het contact met de (potentiele) partners van de CT.
Mail:  commissarisextern@christiaanse-taxateur.nl

Commissaris Intern
De commissaris intern is verantwoordelijk voor het tax jurisprudence program (TJP-commissie), de studiereis (Studiereiscommissie) en de tentamentrainingen.
Mail:  commissarisintern@christiaanse-taxateur.nl

Commissaris Media
De commissaris media is verantwoordelijk voor alle mediakanalen van de CT. De Aanslag (Mediacommissie), de almanak (Almanakcommissie), onze Facebook-pagina, ons Instagram-account en onze LinkedIn-pagina. Daarnaast is de commissaris media verantwoordelijk voor het vastleggen van het gehele jaar middels foto’s die bij elke activiteit gemaakt worden en hierna op de website gepubliceerd worden.
Mail:  commissarismedia@christiaanse-taxateur.nl

 • Philip Janus

  Philip Janus
 • Stijn Maas

  Stijn Maas
 • Daan Jongebloed

  Daan Jongebloed
 • Bas Steenvoorden

  Bas Steenvoorden
 • Emma Gunnewijk

  Emma Gunnewijk
 • Anne Batelaan

  Anne Batelaan