LOF

Stichting LOF heeft als doel het onderlinge contact tussen de landelijke fiscale studieverenigingen te bevorderen. Daarnaast wil stichting LOF diverse onderwerpen uit de fiscaliteit onder de aandacht brengen.

De volgende negen studieverenigingen zijn aangesloten bij de Stichting LOF:

Porta Adriani (Amsterdam)
FSVU (Amsterdam)
SFEER (Amsterdam)
T.F.V. ‘De Smeetskring’ (Tilburg)
Pecunia Non Olet (Leiden)
FIRST (Maastricht)
F.S.V. In Fiscalibus (Nijmegen)
R.F.V. Christiaanse Taxateur (Rotterdam)
Groninger Fiscale Eenheid (Groningen)

De stichting beoogt activiteiten voor alle universitaire fiscaal recht en fiscale economie studenten in Nederland te organiseren. Tevens wordt er jaarlijks een fiscaal wetenschappelijk congres georganiseerd door één van de studieverenigingen. Dit jaar is het de eer aan Rotterdam om het congres voor de 38e keer in de historie te organiseren. Met een plenaire zitting, lunch, workshops en banenborrel komen alle fundamentele activiteiten voorbij. 

U bent uitgenodigd om op 22 september 2023 deel te nemen aan dit fantastische evenement. Het thema van dit jaar zal binnenkort op de social media van het LOF-congres bekend worden gemaakt. Tijdens de plenaire sessie zullen verschillende sprekers hun blik werpen op het onderwerp. Bijzijn is meemaken!

De volgende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de organisatie:

  • Yvette Vogler – Voorzitter
  • Charlotte Verbogt – Secretaris
  • Emily ter Voert – Penningmeester
  • Björn Mélis – Commissaris Extern
  • Sofie de Haas - Commissaris Organisatie


v.l.n.r.: Björn Mélis, Emily ter Voert, Yvette Vogler, Charlotte Verbogt en Sofie de Haas