LOF

Stichting LOF heeft als doel het onderlinge contact tussen de landelijke fiscale studieverenigingen te bevorderen. Daarnaast wil stichting LOF diverse onderwerpen uit de fiscaliteit onder de aandacht brengen.

De volgende negen studieverenigingen zijn aangesloten bij de Stichting LOF:

Porta Adriani (Amsterdam)
FSVU (Amsterdam)
SFEER (Amsterdam)
T.F.V. ‘De Smeetskring’ (Tilburg)
Pecunia Non Olet (Leiden)
FIRST (Maastricht)
F.S.V. In Fiscalibus (Nijmegen)
R.F.V. Christiaanse Taxateur (Rotterdam)
Groninger Fiscale Eenheid (Groningen)

De stichting beoogt activiteiten voor alle universitaire fiscaal recht en fiscale economie studenten in Nederland te organiseren. Tevens wordt er jaarlijks een fiscaal wetenschappelijk congres georganiseerd door één van de studieverenigingen. Dit jaar is het de eer aan Leiden om het congres voor de 37e keer in de historie te organiseren. Met een plenaire zitting, lunch, workshops en banenborrel komen alle fundamentele activiteiten voorbij. 

U bent uitgenodigd om op 23 september 2022 deel te nemen aan dit fantastische evenement. Dit jaar staat het congres in het thema van rechtsbescherming in de fiscaliteit. Verschillende sprekers zullen hun blik werpen op dit onderwerp. Bijzijn is meemaken!

De volgende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de organisatie:

  • Lisette Kroneman – Voorzitter
  • Anouk Hoefnagels – Secretaris
  • Maurits Overwater – Penningmeester
  • Auke Abma – Externe


v.l.n.r.: Anouk Hoefnagels, Maurits Overwater, Auke Abma en Lisette Kroneman