Kas

De Kascommissie (Kasco) is aangesteld om toezicht te houden op de financiële gezondheid van de vereniging. De Kasco beoordeelt of het bestuur financieel verantwoorde keuzes maakt en of het geld van de vereniging rechtmatig en doelmatig wordt besteed. Daarnaast geeft de Kasco ook advies aan de penningmeester over financiële keuzes gedurende het jaar. De Kasco bestaat uit twee leden die kennis hebben van de financiële staat van de vereniging door het vervullen van de functie van penningmeester in een voorgaand bestuur.

In het verenigingsjaar 2023/2024 bestaat de Kascommissie uit:

Rik Brem – penningmeester 2020-2021
Anna Tran – penningmeester 2022-2023