Vertrouwenspersoon

Leden van CT kunnen, indien zij dit wensen, te allen tijde problemen of klachten bespreken met een vertrouwenspersoon. Hiervoor kunnen zij terecht bij vertrouwenspersonen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar ook binnen de CT is er een vertrouwenspersoon waar leden terecht kunnen.

Met de vertrouwenspersonen van de EUR kan contact worden opgenomen via de website van de EUR.
De vertrouwenspersoon van CT is Maaike Bruggeman. Maaike heeft een training tot vertrouwenspersoon gevolgd en helpt CT-leden graag bij eventuele problemen.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft waar mogelijk adviezen aan het betreffende lid met betrekking tot verdere handelingen inzake een probleem of klacht. Een vertrouwenspersoon bemiddelt niet tussen partijen en doet geen onderzoek naar het probleem door beide partijen te horen. Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon door naar anderen (afhankelijk van de kwestie). Zo kan Maaike een lid bijvoorbeeld doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon hogerop, indien het lid daadwerkelijk een klacht wil indienen.

Kwesties die door leden met Maaike worden gedeeld, worden door Maaike niet met het bestuur of andere leden binnen de vereniging gedeeld, tenzij dit door haar noodzakelijk wordt geacht, maar nooit zonder het betreffende lid eerst op de hoogte te brengen.

Maaike is te bereiken per mail: vertrouwenspersoon@christiaanse-taxateur.nl