Raad van Advies

De raad van advies (RvA) is ingesteld om advies uit te brengen over uiteenlopende kwesties binnen de studievereniging. De RvA brengt zijn advies uit aan het bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur. Dit kan gedaan worden uit eigen beweging van de raad of op verzoek van het bestuur. Daarnaast komen de RvA en het bestuur een aantal keer per jaar samen om de ontwikkelingen binnen de verenigingen en het bestuur te bespreken. De RvA bestaat uit vier leden die een goede staat van dienst binnen de vereniging hebben door het vervullen van een bestuursfunctie, waardoor zij de verenging en haar belangen door en door kennen.

In het verenigingsjaar 2023/2024 bestaat de RvA uit:

Ties Bos – commissaris extern 2020-2021
Sten Jansen – voorzitter 2021-2022
Sandra Zakhary – secretaris 2021-2022
Evy Bouman – secretaris 2022-2023