Actieve ledenborrel

Nu alle commissies zijn gevormd, werd het tijd om elkaar wat beter te leren kennen! We hebben gezellig met alle actieve leden geborreld bij de Gele Kanarie.