WALV

Op dinsdagavond 10 september vond de Wisselings-ALV plaats. Hierbij gaf het XXVIe een presentatie van de afgelopen maanden, waarna het bestuur werd gewisseld en het XXVIIe officieel werd! Het XXVIIe presenteerde vervolgens haar beleid. De foto's zijn hieronder te vinden!