Lustrumcongres Indirecte Belastingen

Lustrumcongres master Indirecte Belastingen ‘Digitalisering, duurzaamheid en douanerechtelijke actualiteiten’

Dinsdag 4 april 2023 | 14.30 – 18.30u | Sanders gebouw

Ter ere van het vijfjarig bestaan organiseert de master Indirecte Belastingen aan de Erasmus Universiteit een lustrumcongres waarbij verscheidene zeer actuele onderwerpen binnen het Indirect Tax domein aan bod komen: Digitalisering, duurzaamheid en douanerechtelijke actualiteiten!

Binnen het thema Digitalisering wordt aandacht besteed aan de regelgeving die op 1 januari 2023 is ingegaan op het gebied van gegevensuitwisseling door digitale platforms (DAC7). In samenhang daarmee worden de regels voor platforms binnen de e-commerceregels besproken (platformfictie). Binnen het thema Duurzaamheid wordt aandacht besteed aan de vliegbelasting, die recentelijk, per 1 januari 2023, nog is verhoogd. Binnen het thema Douanerechtelijke actualiteiten wordt stilgestaan bij de Bindende Waarde Inlichting (BWI). Eveneens komen onderwerpen op het gebied van het formeel douanerecht aan bod, waaronder het wijzigen/ongeldig maken van reeds ingediende en vrijgegeven douaneaangiften en de recente ontwikkelingen rondom de verlengde verjaringstermijn. 

Graag nodigen wij belastingprofessionals werkzaam in de adviespraktijk, bij de Belastingdienst, Douane, rechtelijke macht, het bedrijfsleven of de academische wereld uit om deel te nemen aan dit congres.

Wij kijken ernaar uit om u op dinsdag 4 april 2023 te ontvangen!