Hoe verliep het aangifteseizoen?

Hoe verliep het aangifteseizoen?

04/05/2023

Eerste termijn belastingaangifte alweer voorbij

Op 1 maart 2023 is het aangifteseizoen weer van start gegaan, wat zeker geen fiscalist ontgaan zal zijn. In principe duurt het aangifte seizoen van 1 maart tot 1 mei, alhoewel uitstel natuurlijk mogelijk is. Bij de belastingdienst zijn voor 1 mei zo’n 9,8 miljoen aangiftes binnengekomen. Dat zijn er al 370.000 meer dan vorig jaar bij de aangifte voor 2021. Verder bleek ook dat dit jaar op de eerste dag, 1 maart, de meeste aangiftes werden gedaan, wel 474.000. Dit ondanks dat er een stroring was ontstaan door drukte en veel mensen niet meer in konden loggen. De laatste dag, 1 mei, werden er ook nog 374.000 aangiftes gedaan.

Overigens hebben ook veel mensen uitstel aangevraagd. Zij hebben nog tot en met 31 augustus om hun aangifte te doen. Er is door de belastingdienst dit jaar 2,9 miljoen keer uitstel verleend. Een groot deel hiervan zij belastingadviseurs die zo meer tijd hebben om alle aangiftes van hun klanten te doen.

Wat nu als je niet voor 1 mei je aangifte hebt gedaan?

Als je je belastingaangifte niet op tijd, dus voor 1 mei, hebt ingediend, krijg je niet meteen een boete. De belastingdienst stuurt je eerst een herinneringsbrief met daarin een nieuwe deadline. Als je ook niet voor deze nieuwe deadline aangifte doet krijg je een aanmaning. Deze brieven hebben 31 juli als dagtekening en komen dus rond die datum bij je binnen. Ook voor de aanmaning komen nog geen kosten in rekening. Je hebt na de datum vermeld op de aanmaning nog 10 dagen. Daarna maakt een inspecteur een schatting van de aanslag en krijg je een verzuim boete. Komt de aangifte wel binnen na de 10 dagen na aanmaning, dan is het een verzuimboete € 385. Als iemand al vaker te laat aangifte heeft gedaan, dan kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514. Ook kan de belastingdienst de uitbetaling van uw toeslagen en uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Eerste kwartaangifte voor de BTW moet ook alweer gedaan zijn

Naast de aangiften inkomstenbelasting 2022 die door mensen zijn ingevuld, zullen naar verwachting de meeste bedrijven hun eerste kwartaalaangifte btw hebben ingevuld. Bedrijven moeten deze aangifte jaarlijks voor 30 april indienen. De eerste btw-kwartaalaangifte is een aangifte die bedrijven in Nederland moeten doen bij de Belastingdienst en geeft informatie over de betaalde en ontvangen btw in het eerste kwartaal van het jaar.  

Ook is verwacht dat de meeste bedrijven hun ICP-aangifte voor het eerste kwartaal hebben ingevuld. De ICP-aangifte eerste kwartaal is de aangifte die bedrijven in het eerste kwartaal van het jaar (januari, februari en maart) moeten indienen bij de Belastingdienst voor de levering van goederen of diensten aan klanten in andere EU-landen. In deze aangifte geeft het bedrijf informatie over de waarde van de geleverde goederen of diensten en het btw-tarief dat van toepassing is. Ook deze aangifte moeten bedrijven uiterlijk 30 april bij de Belastingdienst indienen.

Uit een flitspeiling van de Belastingdienst is gebleken dat drie op de tien ondernemers wel eens te laat btw-aangifte doen.

Als een bedrijf te laat is met het indienen van de eerste kwartaalaangifte, dan riskeert het bedrijf een boete van de Belastingdienst. Het is daarom belangrijk om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen. Het bedrijf kan dit doen via de website van de Belastingdienst of met hulp van een boekhouder of accountant. Het kan ook verstandig zijn om contact op te nemen met de Belastingdienst om te kijken of er mogelijkheden zijn om de boete te verlagen.

De hoogte van de boete voor het te laat indienen van de eerste kwartaalaangifte is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van de aangifte en de mate van verwijtbaarheid. De boete bedraagt in het algemeen minimaal € 50,- en kan oplopen tot 5% van de verschuldigde btw. In zeer ernstige gevallen kan de boete nog hoger oplopen. Het is daarom belangrijk om de aangifte op tijd in te dienen om een boete te voorkomen.

De kans dat zo’n boete wordt verlaagd, hangt af van verschillende factoren, zoals de reden van de te late aangifte, de hoogte van de boete en de omstandigheden waaronder de aangifte te laat is ingediend. Het is dan ook moeilijk om hier een algemeen antwoord op te geven. In sommige situaties kan de Belastingdienst coulant zijn en de boete verlagen, terwijl in andere situaties de boete gehandhaafd blijft. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de Belastingdienst om te kijken wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.

De kwartaalaangifte is echter anders voor kleine ondernemers. Met de kleineondernemersregeling hoeven ondernemers met een omzet tot € 20.000 in het voorgaande jaar geen of minder btw te betalen. Als een bedrijf hiervoor in aanmerking komt, hoeft het bedrijf over de omzet in het eerste kwartaal geen btw te betalen. Let erop dat je aan de voorwaarden voldoet en dat je de Belastingdienst tijdig op de hoogte stelt van uw deelname aan de regeling. Om in aanmerking te komen voor de Kleine Ondernemersregeling (KOR), moet je als ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een belangrijke voorwaarde is dat je in Nederland bent gevestigd en dat het een natuurlijk persoon, een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of een rechtspersoon is. Daarnaast mag je omzet in het voorgaande jaar niet hoger zijn dan € 20.000. Ook moet je de btw-aangifte op tijd indienen en betalen en moet je je deelname aan de regeling tijdig doorgeven aan de Belastingdienst.