Baby-BV, weg ermee?

Baby-BV, weg ermee?

09/11/2022

BV's met een eigenaar jonger dan 10 jaar. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar meer dan 120 Nederlandse BV's hebben zo'n jonge eigenaar; de baby-BV’s. De baby-BV's worden vooral gebruikt als belastingconstructie en daar wil D66 vanaf. Wat is een baby-BV precies? En wat is het standpunt van D66? Je leest het hier! 

Hoe werkt de baby bv? 
De ouders van het kind richten een bedrijf op, waarvan de aandelen naar het kind gaan. De ouders gaan vervolgens in loondienst bij de BV en runnen feitelijk het bedrijf. Op deze manier staan de toekomstige activiteiten van het bedrijf niet in de naam van de ouders, maar in die van hun kinderen. De ouders ontvangen een salaris van de BV en de winst die de BV maakt gaat naar het kind. Het voordeel hiervan is dat door het geven van aandelen in een BV aan kinderen, schenk- en erfbelasting wordt voorkomen. De reden dat er geen erf- en schenkbelasting hoeft te worden betaald is omdat de kinderen al sinds de oprichting eigenaar zijn van de aandelen. Je hoeft niet te betalen voor iets wat al op je naam staat als je ouders overlijden. 

Komt het veel voor? 
In het UBO-register van de Kamer van Koophandel staan 110 kinderen geboren na 2011 geregistreerd als aandeelhouder van een Nederlandse onderneming. Samen bezitten zij minimaal 25 procent van de aandelen in 121 bedrijven. Aangezien maanden na de invoering van het UBO-register een derde van de Nederlandse bedrijven nog geen informatie over de eigenaren had doorgegeven, is de kans groot dat er in de praktijk meer Baby BV's zijn. 

Enkel ter voorkoming van belasting? 
Journalisten ontdekten begin 2022 dat baby-BV's in Luxemburg niet alleen werden gebruikt ter voorkoming van schenk- en erfbelasting, maar ook om de echte eigenaar van miljardenbedrijven geheim te houden. Zo is ontdekt dat de kinderen van de vermogende Azerbeidzjaanse zakenman Baylar Mammadov bedrijven bezitten waar gascontracten met een waarde van 43 miljoen dollar aan verbonden zijn. Of dit soort verhullingspraktijken ook in Nederland plaatsvinden, is niet te achterhalen. Het Nederlandse UBO-register is namelijk, in tegenstelling tot die van Luxemburg, niet gratis toegankelijk. De aanpak van de baby-BV's in Nederland is dan ook vooral gericht op het tegengaan van de belastingconstructie voor de schenk- en erfbelasting. 

D66
Romke de Jong (Tweede Kamerlid D66) is van mening dat het niet eerlijk is van vermogenden om via baby-BV's (erf- of schenkings)belasting te ontwijken en dat baby-BV's afgeschaft moeten worden, omdat belasting betalen een eerlijke bijdrage is aan onze samenleving. Hij legt bijvoorbeeld uit dat het geld van de belastingbetaler ervoor zorgt dat kinderen naar school kunnen, dat de salarissen van verpleegsters betaald worden en dat er spoorwegen worden aangelegd. Ook stelt hij dat er caissières zijn die niet allerlei constructies opzetten om belasting te ontwijken en daarmee vermogende mensen ook hun fair share moeten bijdragen. 

D66 stelt dit voor bij de behandeling van het Belastingpakket 2023 in de Tweede Kamer. 

D66 definieert een baby-BV als het oprichten van een BV door ouders voor hun kind waarbij de aandelen eigendom zijn van de baby en de ouders voor de BV werken om het kapitaal te laten groeien. Het is dan gunstig voor het kind als de aandelen in waarde stijgen omdat er geen erf- of schenkbelasting over wordt betaald, aangezien het bedrijf al sinds de oprichting in het bezit is van de baby. Het gevolg is dat kapitaal wordt doorgegeven zonder daarover belasting te betalen. 

De Jong stelde eerder een regeling voor waarbij aandelen van minderjarigen in een BV altijd worden geacht in het bezit te zijn van hun ouders. Hierdoor zou er alsnog erf- en schenkbelasting moeten worden afgedragen zodra de ouders de aandelen aan hun kinderen schenken, of indien zij komen te overlijden voor de overdracht van de aandelen. De Jong vulde dit afgelopen dinsdag aan met de stelling dat er vast nog meer ideeën zijn om van de constructie af te komen. 

Conclusie 
Een baby BV is een BV die wordt gerund door ouders, maar waarvan de aandelen in bezit zijn van het minderjarige kind. Op deze manier wordt erf- en schenkingsbelasting voorkomen. D66 wil van deze constructie af, onder meer omdat het betalen van belasting een eerlijke bijdrage is aan onze samenleving. 

Bronnen: 
‘Baby als eigenaar van een bedrijf: D66 wil einde aan ‘baby-bv’’, rtlnieuws, 2022.  
‘Belastingontwijking door vermogenden met ‘baby-bv’ afschaffen’, d66, 2022. 
‘D66 wil af van baby-bv' voor ontwijken erf-en schenkbelasting, taxlive, 2022.  
G. Pols, ‘Om belasting te ontwijken zijn jonge kinderen regelmatig bedrijfseigenaar’, trouw, 2022.  
‘VRB Adviesgroep snapt hoe een baby bv werkt’, vrbadvies