Prinsjesdag: Belastingplan 2023

Prinsjesdag: Belastingplan 2023

18/10/2022

Prinsjesdag: Belastingplan 2023

Op dinsdag 20 september 2022 heeft Koning Willem-Alexander de Miljoenennota en de rijksbegroting gepresenteerd in de Koninklijke Schouwburg. Voor fiscalisten was het Belastingplan voor 2023 het onderwerp wat het meest van belang was. In het Belastingplan worden namelijk de plannen van het kabinet uiteengezet over onder andere de inkomstenbelasting, box 3 en de vennootschapsbelasting. In dit artikel zullen kort de onderwerpen aan worden gestipt welke de afgelopen tijd het meest ter sprake zijn gekomen onder de Nederlandse bevolking.

Arbeid en inkomen
Inkomstenbelasting omlaag - De eerste box is verdeeld in twee schijven waarvan de eerste schijf een tarief hanteert van 37,07 procent. Het kabinet wil in 2023 de belasting op het inkomen uit werk tot €73.071 verlagen van 37,07 procent naar 36,93 procent. Het effect hiervan is dat de mensen die onder dit inkomen vallen meer geld overhouden, waardoor hun koopkracht stijgt. Het laten stijgen van de koopkracht is essentieel, gezien het feit dat het dagelijks leven steeds duurder wordt voor vele Nederlanders en het steeds moeilijker wordt om rond te komen. De bevolking die in deze schijf valt zal door de verlaging van de inkomstenbelasting ongeveer 102 euro meer per jaar overhouden.

Koopkracht
Brandstofaccijns omlaag - Wie regelmatig bij het tankstation tankt, heeft de torenhoge brandstofprijzen al gemerkt. In een korte tijd zijn de benzineprijzen fors gestegen. Gelukkig is dit niet onopgemerkt gebleven bij de overheid waardoor er plannen zijn gemaakt in het Belastingplan om dit te verlagen. Door het verlagen van de brandstofprijzen, wil het kabinet de stijging van de energieprijzen vergoeden. Op Prinsjesdag is er bekend gemaakt dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 30 juni 2023. In de tweede helft van het jaar zal het tarief weer langzaam omhooggaan.

Vermogen en wonen
Box 3 Herstel en Overbruggingswetgeving - Box 3 is gebaseerd op een forfaitair (fictief) rendement, iets wat al meerdere jaren in het geding is. In 2019 is er een uitspraak geweest waarin het Hof heeft geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing van box 3 tussen de jaren 2015 en 2016 in strijd is met artikel 1 EP van het EVRM (ECLI:NL:GHDHA:2019:3425). Mede hierdoor heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat er vanaf 2026 een nieuw stelsel in box 3 zal worden gehanteerd. Dit nieuwe stelsel zal betekenen dat het werkelijke rendement over het vermogen wordt belast, in plaats van het fictieve. Het kabinet wil dit bereiken door middel van het kijken naar de echte verdeling van spaargeld en beleggingen tijdens de overbruggingsperiode. Hierbij zullen zij gebruik maken van rendementspercentages die gebaseerd zijn op de actuele percentages voor wat betreft het sparen en beleggen. Deze zullen per jaar voor iedereen worden bepaald.

Ondernemers
Verhogen vennootschapsbelasting - In 2022 betalen ondernemers een lager tarief vennootschapsbelasting over de winst die onder de € 395.000 grens lag. In het Belastingplan is gesteld dat het kabinet dit wil verlagen naar een bedrag van € 200.000. Dit betekent dat ondernemers meer belasting gaan betalen aangezien een minder groot gedeelte van hun winst belast zal worden met het lagere tarief. Dit lage tarief zal echter ook stijgen aangezien het tarief van 15 procent naar 19 procent zal gaan. Wat betreft het hoge tarief zal deze van 25 procent stijgen naar 25,8 procent. Het verhogen van de vennootschapsbelasting heeft het doel om bedrijven meer belasting te laten betalen, waarmee het kabinet meer geld wil ophalen om de lasten voor burgers te verlagen en de koopkracht te vergroten.

Klimaat
Vliegbelasting omhoog - Wie in 2023 met een vliegtuig vanuit Nederland wil reizen, zal € 26,95 aan vliegbelasting moeten betalen voor zowel korte, als lange afstandsreizen. Dit is een forse stijging van € 18,48 ten opzichte van het jaar 2022. Door het verhogen van de vliegbelasting moet het voor reizigers minder aantrekkelijk worden om met vliegtuig te reizen. Wanneer er minder mensen bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor een ticket, zal de CO₂-uitstoot afnemen. Hiermee wordt beoogd dat reizigers vaker voor bijvoorbeeld de trein zullen kiezen in situaties waarin dat mogelijk is. Het verhogen van de vliegbelasting zal de overheid ongeveer 400 miljoen euro extra opleveren. In 2022 waren de opbrengsten geraamd op 125 miljoen euro.

Gezondheid
Tabaksaccijns omhoog - Een pakje sigaretten zal in 2023 gemiddeld € 9 kosten en vanaf 1 april 2024 € 10. Dit wordt in twee stappen gedaan: in zowel april 2023 als in april 2024 wordt de prijs van een pakje van 20 sigaretten verhoogd met € 1,22. Het bedrag van € 10 voor het jaar 2024 was al eerder in het coalitieakkoord overeengekomen. Het verhogen van de prijs is volgens het kabinet de meest effectieve manier om de Nederlandse bevolking te weerhouden om te beginnen met roken of te weerhouden van het blijven roken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan