Fiscaal nieuws januari

Fiscaal nieuws januari

10/02/2020

Fiscaal nieuws januari 2020

ROTTERDAM, 7 februari 2020 – Het nieuwe jaar is nog maar amper ingeluid, of de Rotterdamse gemeenteraad heeft al ingestemd met een algeheel vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling. Gelukkig vliegt het fiscale nieuws de fiscalist als gillende keukenmeiden om de oren.

Eindelijk Brexit! En nu?

Het heeft even op zich laten wachten, maar de Brexit is nu eindelijk een feit. 31 januari 2020 was de laatste dag van het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van de Europese Unie. De rest van het jaar is een overgangsperiode waarin er weinig verandert. Deze kan nog tweemaal worden verlengd tot maximaal 2023. In de tussentijd wordt er onderhandeld over een verdrag met de EU. Na de overgangsperiode zullen er douaneprocedures zijn wanneer je het land in of uit wil. Hetzelfde geldt voor je bestellingen uit de UK.[1] Misschien zul je voortaan twee keer moeten nadenken voordat je je stedentrip naar Londen plant...

Netflix geeft lesje tax planning

Bijna iedereen kijkt wel eens films of series op Netflix. Hierdoor behaalt het bedrijf een zeer royale winst. Wat zou het toch zonde zijn als deze verloren gaat aan allerlei belastingen. Hierop heeft Netflix iets gevonden. Er is een Nederlandse cv (commanditaire vennootschap) opgericht waar een bedrag van 295 tot 387 miljoen euro aan winst doorheen is gesluisd. Door deze constructie heeft Netflix het voor elkaar gekregen maar 4 miljoen euro aan belasting te betalen. In 2017 is zelfs helemaal niets aan belasting betaald. 

Netflix heeft dit alles niet ontkend, maar heeft wel aangegeven in ieder land aan alle fiscale verplichtingen te voldoen.[2] Misschien wel wettelijk, maar ook moreel? Misschien wordt het tijd voor die streamingdienst met Baby Yoda.

Belgische bonnetjesaffaire

In Nederland is het begrip ‘bonnetjesaffaire’ sinds de Teeven-deal een ingeburgerd fenomeen, maar onze Zuiderburen kunnen er ook wat van.

De Belgische fiscus is een klopjacht begonnen op sportclubs en -verenigingen die geen btw afdragen over gratis verstrekte consumptiebonnen. In Vlaanderen vonden vorig jaar 133 btw-controles plaats bij sportclubs. 85 sportclubs, waaronder 32 voetbalclubs, kregen een naheffingsaanslag en/of boete van soms tienduizenden euro’s opgelegd.

In België zijn gratis consumptiebonnen een bekend verschijnsel op de sportvelden. De spelers hebben een sportieve inspanning geleverd en de scheidsrechter heeft de wedstrijd in goede banen geleid, waarvoor zij als kleine geste van de club een gratis drankje in de kantine mogen nuttigen. In België zijn veel sportclubs en -verenigingen echter niet op de hoogte dat in bepaalde situaties ook over gratis drank gewoon btw moet worden afgedragen. Als er drank wordt ingekocht waarvan de club zeker weet dat deze gratis wordt weggegeven, dan mag de btw niet worden afgetrokken, maar als de club dat van tevoren niet weet, dan mag de club de btw over de ingekochte drank wel als voorbelasting in aftrek brengen. Er moet dan later wel btw worden afgedragen over de gratis verstrekte drank.[3]

Liander buigt het hoofd: netbeheerder staakt procedures tegen precariobelasting

Tweedejaars studenten fiscaal recht die al dan niet met goed gevolg het tentamen ‘Heffingen lokale overheden’ hebben afgelegd, kunnen artikel 228 van de Gemeentewet inmiddels dromen. In dat artikel wordt aan gemeenten de bevoegdheid verleend om een precariobelasting te heffen “ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond”.

Netbeheerder Liander heeft allerlei kabels en leidingen lopen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Derhalve wordt Liander in diverse gemeenten aangeslagen voor precariobelasting opgelegd. Liander is genoodzaakt om de precariobelasting door te berekenen aan haar klanten. Omdat Liander van mening is dat energie voor iedereen betaalbaar moet blijven, heeft Liander gerechtelijke procedures aangespannen tegen verschillende gemeenten. In december 2019 is Liander in de zaak tegen de gemeente Tytsjerksteradiel door het Gerechtshof Amsterdam in het ongelijk gesteld. Liander heeft besloten geen beroep in cassatie in te stellen, omdat de kans op succes zeer klein is. Om diezelfde reden heeft Liander de procedures tegen twaalf andere gemeenten ook ingetrokken of stopgezet.

Overigens heeft de wetgever inmiddels ingestemd met het afschaffen van precariobelasting op water, elektriciteits- en gasinfrastructuur. In 2022 zullen deze vormen van precariobelasting ophouden te bestaan.[4]

Steeds minder gemeenten heffen hondenbelasting

We blijven nog even in de sfeer van heffingen lokale overheden: steeds meer gemeenten stoppen met het heffen van hondenbelasting. Waar in 2010 nog in 308 van de 431 gemeenten (71%) hondenbelasting werd geheven, is het aantal gemeenten dat in 2020 nog steeds hondenbelasting heft geleidelijk teruggelopen naar 193 van de 355 (54%).

Grote gemeenten als Rotterdam en Amsterdam hebben de hondenbelasting afgeschaft in 2018 respectievelijk 2016. De gemeente Den Haag heeft de hondenbelasting nog niet de das omgedaan. Het Haagse gemeentebestuur verwacht in 2020 ruim 2 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. In de provincie Drenthe zijn gemeenten het meest gezind met de bezitters van de trouwe viervoeters. In Drenthe wordt in geen enkele gemeente (meer) hondenbelasting geheven.[5]

Leuker kunnen we het niet maken, wel duurder …

Hoewel de burger door het doen van belastingaangifte de fiscus een helpende hand biedt bij het vaststellen van de verschuldigde belasting, sluit minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken niet uit dat burgers in de toekomst moeten gaan betalen om aangifte te kunnen doen.

Bedrijven betalen reeds enkele tientallen euro’s per jaar om aan hun aangifteverplichtingen te kunnen voldoen. Bedrijven moeten verplicht gebruikmaken van eHerkenning, een soort DigiD voor bedrijven, waarmee veilig ingelogd kan worden op de website van de Belastingdienst. De voor eHerkenning vereiste software moet door bedrijven zelf worden aangeschaft bij commerciële partijen. De kosten die daarmee gepaard gaan, bedragen ongeveer 40 euro op jaarbasis. Minister Knops verwacht dat in de nabije toekomst mogelijk een soortgelijk systeem gaat gelden voor burgers.[6]

Bronnen:

[1] https://www.taxence.nl/nieuws/brexit-per-31-januari-een-feit/

[2] https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/netflix-sluist-miljoenen-euro-s-winst-door-via-nederland/

[3] https://www.ad.nl/gezond/gratis-biertje-na-de-wedstrijd-kost-belgische-clubs-fiscaal-de-kop~afa59b8a/

[4] https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/liander-staakt-dertien-rechtszaken-tegen-precariobelasting/

[5] https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/steeds-minder-gemeenten-heffen-hondenbelasting/

[6] https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/ook-burger-moet-straks-mogelijk-betalen-voor-belastingaangifte/