Fiscaal nieuws oktober

Fiscaal nieuws oktober

21/11/2019

Griekenland in race to the bottom

Goed nieuws voor miljonairs met een liefde voor de Griekse keuken; Griekenland wil rijke buitenlanders aantrekken met belastingprikkels. Het plan is dat de miljonairs in ruil voor een investering in het land over hun wereldwijde inkomen maar 100.000 euro aan inkomstenbelasting hoeven te betalen. Het idee hierachter is dat de Griekse economie zich verder zal herstellen. Naast de investeringen moeten de miljonairs ook 183 dagen per jaar in het land zijn. Hoe meer de rijke buitenlanders investeren in het land, des te meer belastingvoordeel ze zullen krijgen. Zo zal een investering van drie miljoen euro leiden tot een jaarlijks inkomstenbelastingbedrag van 25.000 euro. Naast de plannen voor de inkomstenbelasting, worden ook de dividendbelasting en vennootschapsbelasting verlaagd. Of het wetsvoorstel de gewenste effecten gaat hebben, moet nog blijken.

Geen ondernemer voor de btw bij verhuur van woning aan kinderen

Wanneer een vof (vennootschap onder firma) een woonruimte verhuurt aan de kinderen van de vennoten, is dat onvoldoende voor btw-ondernemerschap. Dat is wat het Hof Den Bosch geoordeeld heeft in een zaak gepubliceerd op 18 oktober 2019. Hieraan lagen verschillende overwegingen ten grondslag. Enkel verhuur van een woning is vrijgesteld van de omzetbelasting. De dienst moet dus meer omvatten dan enkel verhuur (kostgangerschap). Dat dit het geval was, is niet aannemelijk gemaakt. Ook kan niet worden gezegd dat de verhuur in het economische verkeer heeft plaatsgevonden. Er werd verhuurd aan familieleden van de vennoten en de belanghebbenden hebben niet beweerd dat zij een vergoeding moesten betalen. Om deze redenen heeft het Hof de uitspraak van de Rechtbank bevestigd en kwam de vof geen aftrek van voorbelasting toe. Er is nog geen cassatie ingesteld. Onbekend is hoe de situatie uitpakt bij andere rechtsvormen dan de vof.

Misstanden Belastingdienst

Een oud-medewerker van de Belastingdienst heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Hij stelt in deze brief dat zeker veertigduizend mensen benadeeld zijn door de Belastingdienst omdat de belastingbetalers nog recht hadden op uitstel van betaling, maar de Belastingdienst toch geld terugvroeg. Naast de misstanden van deze onterechte terugvorderingen is ook een affaire aan het licht gekomen met betrekking tot kinderopvangtoeslag. Ouders werden onterecht beschuldigd van fraude en de Belastingdienst zette hun toeslagen stop. De bezwaren van de onschuldige ouders werden niet behandeld en de toeslagen moesten worden terugbetaald. Staatssecretaris Snel heeft ondertussen de terugvorderingen stopgezet, omdat het nog onduidelijk is of deze rechtmatig zijn. De inmiddels gepensioneerde oud-medewerker kreeg tussen 2014 en 2016 vele bezwaren binnen, maar zijn superieuren gaven aan dat hij de bezwaren moest negeren.

Nieuwe KOR: de OVOB

De kleineondernemersregeling (KOR) staat alleen open voor btw-ondernemers die natuurlijke personen zijn. Als de ondernemer minder dan €1.883 aan btw moet afdragen, mag hij een vermindering toepassen van 2,5 x (€ 1.883 -/- het bedrag van de verschuldigde belasting). Als hij minder dan € 1.345 is verschuldigd, hoeft de ondernemer zelfs helemaal niets te betalen. In dat geval is het ook mogelijk om een ontheffing van administratieve verplichtingen te krijgen.

De nieuwe kleineondernemersregeling, zoals deze in gaat per 1 januari 2020, wordt ook wel de omzetgerelateerde vrijstelling voor de omzetbelasting (OVOB) genoemd. De huidige KOR is in wezen een btw-afdrachtvermindering, maar de OVOB kan worden aangemerkt als een btw-vrijstelling. In tegenstelling tot de huidige KOR, staat de OVOB ook open voor rechtspersonen, mits de jaaromzet beneden de grens van € 20.000 blijft en de onderneming is gevestigd in Nederland. De ontheffing van administratie verplichtingen zal bij de OVOB niet meer mogelijk zijn. 

Indien ondernemers per 1 januari 2020 gebruik willen maken van de OVOB, dan moeten zij uiterlijk 20 november 2019 aan de Belastingdienst doorgeven dat zij deze willen toepassen. Het is dus geen automatisch toepasbare regeling. De ondernemer die eenmaal voor de regeling kiest, zit hier drie jaar aan vast. Wanneer deze ondernemer aangeeft uit de OVOB te stappen, mag deze de regeling drie jaar niet meer gebruiken. Een ondernemer die gedurende een jaar boven de omzetgrens van € 20.000 komt, moet zich melden bij de Belastingdienst en moet vanaf dat moment weer voldoen aan de normale btw-regels. 

Door: Dani Briers, Merlijn Kok en Anne Batelaan

Bronnen

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2132 

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/verhuurder-van-woning-aan-kinderen-is-geen-btw.174212.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/beslis-voor-20-november-over-aanmelding-voor.174356.lynkx 

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/griekenland-lokt-buitenlanders-met-fiscale-prikkels/ 

https://www.nu.nl/economie/6009512/griekenland-wil-rijke-buitenlanders-trekken-met-belastingvoordeel.html

https://nos.nl/artikel/2310210-ambtelijke-top-belastingdienst-negeerde-jarenlang-misstanden.html

https://www.ad.nl/binnenland/misstanden-jarenlang-genegeerd-door-top-belastingdienst~a361766c/?referrer=https://www.google.com/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/