Top 10: hoogste accijnzen in Nederland

Top 10: hoogste accijnzen in Nederland

15/09/2017
Het nieuwe thema van de Aanslag is bekend: Grenzeloos verliefd belast. In de trant van dit thema zal hieronder worden aangegeven wat de tien hoogste accijnzen in Nederland zijn. De opbrengsten variëren elk jaar, maar liggen jaarlijks zo rond de 11 miljard euro. Het is dus een grote inkomstenbron voor de overheid. Het heffen van accijnzen heeft echter ook nog een tweede functie, namelijk het sturen van het koopgedrag van de bevolking. Dit staat ook wel bekend als de instrumentele functie van het belastingstelsel. Uit de hieronder staande top tien zal dus blijken van welke producten de overheid liever niet heeft dat we ze kopen.
  1. Bier < 5% alcohol

Stel, je zit in een kroeg en je bestelt een fluitje voor €2,20. Van die €2,20 wordt er €0,08 accijns geheven. Je kunt je dus voorstellen dat de overheid hiermee jaarlijks flink wat geld binnen haalt. Per jaar gaat het om zo’n 400 miljoen euro. De afgelopen jaren is de accijns op bier ook enorm toegenomen. De afgelopen vijftien jaar is de bieraccijns met bijna 80% toegenomen. Omdat de prijzen van bier los van de accijns ook nog eens stijgen, wordt het dus elk jaar flink duurder om een biertje te bestellen.

  1. Bier > 5 % alcohol

De accijns op bier dat meer dan 5% alcohol bevat, is een stukje hoger dan dat van ‘normaal’ bier. Per liter betaal je hiervoor ongeveer €0,47 accijns. Niet veel hoger dus, maar wel een relevant verschil. Uiteraard ook weer om tegen de gaan dat de bevolking te veel alcohol consumeert.

  1. Wijn > 8,5% alcohol

De accijns op wijn is een stuk hoger dan de accijns op bier. Ervan uitgaande dat er meer dan 8,5% alcohol in de wijn zit, betaal je per liter wijn zo’n €0,88 aan accijns. Per fles wijn die je koopt, gaat er dus ongeveer €0,66 naar de overheid door middel van accijns. Dit is uiteraard zoveel hoger dan bier, omdat het meer alcohol bevat. Hoe meer alcohol er dus in een drankje zit, hoe hoger de accijns.

  1. Tussenproducten

Een tussenproduct is een product waaraan alcohol is toegevoegd bij de alcohol die al was ontstaan bij het natuurlijk gisten van dit product. Dit is bijvoorbeeld port of sherry. De grens ligt hier wel bij 22% alcohol. Indien dat meer is, valt het onder de categorie ‘overige alcoholhoudende producten’. Voor een tussenproduct met minder dan 15% alcohol betaal je sinds 2017 ongeveer een euro accijns per liter. Voor een tussenproduct met meer dan 15% alcohol betaal je zo’n €1,50 per liter. Er wordt dus een duidelijke grens getrokken bij 15%. Vanaf dat punt gaat de accijns flink omhoog.

  1. Overige alcoholhoudende producten

Onder deze categorie vallen de gedistilleerde dranken. Voor de berekening van de accijns over deze categorie wordt een formule gebruikt, welke als volgt luidt: tarief per 100 liter (16,86) x percentage alcohol x aantal liters : 100 = accijns. De jaarlijkse opbrengst uit deze categorie is ongeveer 310 miljoen euro. Een stukje lager dan bier, maar alsnog een flinke inkomstenbron.

  1. Sigaretten

Uiteraard wordt er ook accijns geheven over sigaretten. Per sigaret betaal je zo’n €0,18 aan accijns. Veruit het grootste deel van de prijs van een pakje sigaretten bestaat dus uit accijns. De opbrengst uit accijns op sigaretten bedraagt jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro.

  1. Sigaren

Op sigaren wordt veel minder accijns geheven dan op sigaretten. Het is namelijk 5% van de consumentenprijs wat naar de accijnsopbrengsten gaat. Dit is opvallend, want vaak worden sigaren als ongezonder beschouwd dan sigaretten. Omdat het productieproces van sigaren echter zoveel gecompliceerder is, heeft de overheid de accijns relatief laag gehouden.

  1. Benzine

De accijns op benzine is in Nederland het hoogst van heel Europa. Per liter benzine betaal je zo’n €0,77 aan accijns. Nederland heeft dus duidelijk een statement willen maken wat betreft de benzine, dit met het oog op milieudoeleinden. Benzine is met afstand de grootste inkomstenbron als het gaat om accijnzen. Jaarlijks haalt de overheid hiermee zo’n 8 miljard op.

  1. Diesel

De accijns op diesel is een stukje lager dan de accijns op benzine. Het is namelijk per liter zo’n €0,49, terwijl het bij benzine ongeveer €0,77 bedraagt. Het gebruik van diesel wordt dus ook ontmoedigd door de overheid, maar minder dan benzine.

  1. Limonade

Ook op limonade wordt accijns geheven. Per liter limonade wordt er ongeveer €0,09 aan accijns geheven. Dit is een klein bedrag, maar geeft toch aan dat de overheid ook het consumeren van limonade wil tegengaan. Per jaar wil de overheid zo’n 30 miljoen euro ophalen met de accijns op limonade.

Door: Ruud van Bommel

Bronnen:

https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/tarievenlijst_accijns_acc0552z74fol.pdf

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/accijns_en_verbruiksbelasting/inleiding_accijns_verbruiksbelastingen/bijzonderheden_per_accijnsproduct/bijzonderheden_per_accijnsproduct

https://www.unitedconsumers.com/tanken/informatie/opbouw-brandstofprijzen.asp

https://www.tabaksdetailhandel.nl/assortimenten/tabak/tabaksaccijns