Fiscaal nieuws januari

Fiscaal nieuws januari

16/02/2019

De maand januari is voorbij gevlogen. Maar er gaat geen maand voorbij zonder dat de mediacommissie terugblikt op de meest opmerkelijke fiscale ontwikkelingen. Hieronder volgt dus, zoals u van ons gewend bent, het fiscale nieuws van afgelopen maand. Twee weken geleden is op de Aanslag overigens ook een artikel verschenen over de belangrijkste fiscale wetswijzigingen per 1 januari 2019. Check ook dit artikel, dan bent u fiscaal weer helemaal up-to-date!

Vermogensrendementsheffing box 3 mogelijk in strijd met eigendomsrecht

Terwijl de overige 17 miljoen inwoners van Nederland op 31 december 2018 genoten van een oliebol en een glaasje champagne om het jaar goed af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden, bracht advocaat-generaal Cora Ettema haar conclusies uit in vijf zaken over de vermogensrendementsheffing in box 3. De conclusies betreffen een advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is vrij dat advies al dan niet op te volgen. In de vijf procedures, die betrekking hebben op de jaren 2013 en 2014, staat de vraag centraal of de vermogensrendementsheffing op spaargeld in strijd is met het eigendomsrecht van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Volgens Cora Ettema wordt het eigendomsrecht pas geschonden indien het destijds door de wetgever veronderstelde rendement van 4% niet meer haalbaar is op het totale box 3-vermogen, dus niet alleen op risicoarme beleggingen, maar bijvoorbeeld ook op onroerende zaken en aandelen. De wetgever heeft het forfaitaire stelsel per 1 januari 2017 aangepast. Of dat aangepaste stelsel al dan niet in strijd is met het eigendomsrecht dient aan de orde te komen in een procedure over het belastingjaar 2017 of later. De Hoge Raad zal naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele maanden uitspraak doen in de vijf procedures die betrekking hebben op 2013 en 2014. Wordt dus vervolgd!

Nederland belastingparadijs?

Uit het onderzoek ‘Effective Tax Rates Multinationals’ in opdracht van het Europees Parlement blijkt dat multinationals in Nederland gemiddeld 10,4% vennootschapsbelasting betalen over hun winst, terwijl het Vpb-tarief 25% bedraagt. Daarmee behoort Nederland tot de top 5 EU-landen waar het feitelijk betaalde tarief het meest afwijkt van het officiële tarief. Nederland is geen lijstaanvoerder; die eer komt toe aan Luxemburg. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de effectieve belastingdruk in Luxemburg 2,2% is, terwijl het Vpb-tarief 29% bedraagt. Dat het feitelijk betaalde tarief en het officiële tarief zo sterk van elkaar verschillen, komt doordat EU-landen – met het oog op hun vestigingsklimaat – allerlei fiscale (aftrek)faciliteiten bieden aan multinationals.

Maaltijdbezorgers Deliveroo in dienstbetrekking

Sinds februari 2018 maken de maaltijdbezorgers van Deliveroo de fietspaden niet langer onveilig op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht (‘zzp-overeenkomst’). In de overeenkomst van opdracht tussen Deliveroo en haar bezorgers is onder meer opgenomen dat de bezorgers zich als ondernemer moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vakbond FNV heeft de Amsterdamse kantonrechter gevraagd voor recht te verklaren dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers (nog steeds) kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 lid 1 BW. Halverwege januari 2019 heeft de Amsterdamse kantonrechter uitspraak gedaan. De Amsterdamse kantonrechter oordeelde dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers sinds februari 2018 niet zodanig is veranderd dat niet langer sprake is van een arbeidsovereenkomst. Volgens de Amsterdamse kantonrechter was er wel degelijk sprake van een gezagsverhouding (één van de vereisten voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst), gelet op het feit dat de bezorgers door Deliveroo worden ingeroosterd, en de bezorgers hun werk dus niet geheel zelf kunnen inplannen.

Belastingdienst besluit 20.000 risicovolle aangiften niet te controleren

Als gevolg van aanhoudende personeelstekorten heeft de Belastingdienst besloten om ruim 20.000 risicovolle aangiften ongecontroleerd te laten. Het gaat om belastingaangiften in het midden- en kleinbedrijf uit het jaar 2016. De Belastingdienst zegt niet precies te weten hoeveel belastinginkomsten de Nederlandse schatkist mis zal lopen door het rigoureuze besluit om de aangiften niet te controleren. Op basis van cijfers van de Algemene Rekenkamer gaat het waarschijnlijk om enkele honderden miljoenen euro’s.

Bronnen

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-A-G-rechtsvraag-proefprocedures-massaal-bezwaar-box-3-heffing-te-beperkt.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-Hoge-Raad-der-Nederlanden

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/multinationals-betalen-10-belasting-in-nederland.162163.lynkx

https://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/13175/maaltijdbezorgers-bij-deliveroo-in-dienstbetrekking-werkzaam/

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/26/belastingdienst-laat-duizenden-risicovolle-aangiften-ongecontroleerd-a3651840