Fiscaal nieuws mei

Fiscaal nieuws mei

20/06/2019

Het is de hoogste tijd om in het fiscaal nieuws van de maand mei terug te blikken op de fiscale prikkels die de afgelopen maand het nieuws gedomineerd hebben.

VvE-spaargeld ‘gewoon’ belast in box 3

De leden van een Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn verplicht om te sparen voor groot onderhoud. Vervolgens dienen zij in hun aangifte inkomstenbelasting hun aandeel in het vermogen van de VvE op te geven in box 3. Aldus wordt het opgebouwde spaarsaldo van de VvE betrokken in de vermogensrendementsheffing. Dit heeft geleid tot Kamervragen. Op 20 mei 2019 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven niets te voelen voor een box 3 vrijstelling voor de leden van een VvE. Volgens de minister bestaat er immers geen verschil tussen spaargeld voor onderhoud van een eigen woning en het aandeel in het spaargeld van de VvE: “Zowel woningeigenaren die zelf gespaard vermogen aanhouden voor hun woningonderhoud, als woningeigenaren die lid zijn van een VvE en via die weg gespaard vermogen aanhouden voor hun woningonderhoud, worden voor dit vermogen belast in box 3 voor zover hun totale vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen.”

Belastingdienst maakt zich mogelijk schuldig aan etnisch profileren

Dat personen rijdend in dure auto’s door de politie worden staande gehouden op basis van uiterlijke kenmerken is in Rotterdam (helaas) een alledaags verschijnsel. Maar dat ook de Belastingdienst etnisch profileert zal voor velen als een verrassing komen. Naar aanleiding van meldingen van een kinderdagverblijf en een gastouderbureau doet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. Het kinderdagverblijf merkte op dat bij de helft van de ouders de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Het ging nagenoeg alleen om ouders met een buitenlandse afkomst. Het gastouderbureau merkte op dat een medewerker van de Belastingdienst de tweede nationaliteit van ouders bijhield in een Excel-bestand. De Belastingdienst heeft ontkent bij de bestrijding van fraude te selecteren op de tweede nationaliteit of afkomst van ouders. Ondanks dat de Belastingdienst de aantijgingen heeft ontkend, komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle mogelijke manieren waarop de Belastingdienst de tweede nationaliteit of afkomst heeft gebruikt of nog steeds gebruikt bij de bestrijding van fraude.

Tripjes naar verre vakantieoorden voortaan belast?

Lekker relaxen aan het strand onder een palmboom, ver weg van het drukke bestaan in Nederland. Als het aan het kabinet ligt, zal men daarvoor voortaan dieper in de buidel moeten tasten. Het kabinet is namelijk voornemens om per 1 januari 2021 een vliegbelasting in te voeren. De voorkeur van het kabinet gaat uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Alleen indien er op 1 januari 2021 nog geen concreet Europees plan op tafel ligt, komt er een nationale vliegbelasting. Naar verwachting zal het tarief ongeveer € 7,50 per persoon per vlucht bedragen. Het kabinet is ook van plan om een vliegbelasting voor vrachtverkeer in te voeren. Daarbij zouden vliegtuigen die minder geluid produceren minder belast moeten worden. Het tarief is € 3,85 per ton vracht voor de vliegtuigen die het meeste lawaai produceren en € 1,925 per ton vracht voor de lagere geluidsklassen. Met het invoeren van een (nationale) vliegbelasting hoopt het kabinet de gestelde klimaatdoelen te kunnen realiseren.

Wet spoedreparatie FE in werking getreden

Op 17 mei 2019 is de Wet spoedreparatie fiscale eenheid in werking getreden. De wet gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018. Aanleiding voor de wet is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Nederlandse regeling inzake de fiscale eenheid op onderdelen in strijd is met het EU-recht. Om die reden brengt de Wet spoedreparatie fiscale eenheid een aantal wijzigingen aan op de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965. De spoedreparatiemaatregelen hebben onder meer betrekking op de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage van artikel 10a Wet Vpb 1969. De spoedreparatie houdt in dat deze en enkele andere bepalingen moeten worden toegepast alsof er geen sprake is van een fiscale eenheid. Voor de toepassing van artikel 10a Wet Vpb 1969 en enkele andere bepalingen worden de vennootschappen van een fiscale eenheid dus geacht zelfstandig belastingplichtig te zijn.

Bronnen:

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/geen-box-3-vrijstelling-voor-vve-spaargeld/

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/onderzoek-naar-etnisch-profileren-bij-controles.167351.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/wetsvoorstel-nationale-vliegbelasting.167228.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/wet-spoedreparatie-fe-in-werking-getreden.167294.lynkx

https://www.joanknecht.nl/wetsvoorstel-spoedreparatie-fiscale-eenheid-aangenomen/