De Bont Advocaten

Over De Bont Advocaten 

De Bont Advocaten richt zich op raad en bijstand in bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders (AFM, DNB, BFT, ACM en NZa) alsmede op fiscale en white collar strafzaken (financiëel en bijzonder strafrecht), waaronder met name witwassen, corruptie en omkoping. Op deze werkterreinen is ruime expertise voorhanden.

Belastingadviseurs en accountants zijn in toenemende mate doelwit van onderzoeken door de overheid, met bestuurlijke boeten, strafzaken alsmede civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures tot gevolg. De Bont Advocaten heeft zich er op toegelegd juist in deze zaken weerwerk te leveren en de zaken in een vroegtijdig stadium te beëindigen. Zo nodig wordt echter tot in hoogste instanties doorgeprocedeerd.

De Bont Advocaten is een groeiend, middelgroot advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam en Breda.