Voorzitter - Sten Jansen

Waarde lezer,

Mijn naam is Sten Jansen en dit jaar heb ik de eer de taak van Voorzitter van het XXIXe bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur te vervullen. Om te beginnen introduceer ik mijzelf kort: ik ben 22 jaar oud en ik ben opgegroeid in Spaarndam. Mijn verdere jeugd heb ik vooral doorgebracht in Haarlem, wat ik twee jaar geleden heb verruild voor Rotterdam.

Dit jaar ben ik begonnen aan het vierde jaar dat ik studeer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik ben in mijn eerste jaar begonnen met de studie Fiscaal Recht en besloot in mijn tweede jaar een double degree in Filosofie te doen. Dit jaar hoop ik beide bachelors af te ronden en ook mijn civiel effect te behalen.

Naast het studeren ben ik erg begaan in het hardlopen en doe ik vaak dingen met mijn huisgenoten (wie tevens CT’ers zijn). De afgelopen drie jaar heb ik me actief ingezet voor de vereniging. Ik ben lid geweest van respectievelijk de Eerstejaars-, Activiteiten- en Bedrijvendagcommissie. In deze commissies heb ik veel organisatorische en communicatieve vaardigheden ontwikkeld. Naast het ontwikkelen van vaardigheden, kwam ik ook in aanraking met veel medestudenten en -fiscalisten. Ik zou daarom iedereen aanraden om actief lid te worden bij de Christiaanse-Taxateur!

Verder ben ik de afgelopen jaren ook vaak aanwezig geweest bij zowel de formele als informele activiteiten van de Christiaanse-Taxateur. Zo heb ik de afgelopen jaren bijna geen enkele borrel gemist en was ik aanwezig bij vele formele evenementen van de Christiaanse-Taxateur zoals de Fiscale Bedrijvendag. Hierdoor heb ik veel mensen van de studie leren kennen en ben ik in aanraking gekomen met de praktijk waarin ik later wil werken. Door deze dynamiek heeft de Christiaanse-Taxateur veel te bieden voor alle fiscalisten in spe.

Ik zie het als een leerzame uitdaging om dit jaar de Voorzitter van de Christiaanse-Taxateur te zijn. Na een collegejaar dat veel veerkracht en creativiteit vergde van het XXVIIIe, hoop ik er samen met het XXIXe een heuglijk jaar van te maken.

Ik kijk ontzettend uit naar alle activiteiten en evenementen die aankomend jaar weer georganiseerd zullen worden. Ik hoop velen van jullie te zien bij de borrels, Fiscale Bedrijvendag en alle andere activiteiten die de Christiaanse-Taxateur dit jaar zal verzorgen. Ik zie jullie bovendien graag geregeld langskomen op onze kamers in Sanders en Bayle!

Met vriendelijke groet,

Sten Jansen
Voorzitter 2021/2022

Mail: Voorzitter@christiaanse-taxateur.nl
Tel: 06-10431852